Информационен ден

  1. Среща с декана на ф-т Международна икономика и администрация доц. д-р Елеонора Танкова за представяне на образователните програми на ВСУ, насочени към студенти от специалност МВТ на ВВМУ.
  2. Представяне на възможностите за студентска мобилност по програма „Еразъм+“.