Мариета Георгиева Стефанова

гл. ас. д-р
3113

Образование
2015–2018
Икономически университет – Варна
Докторска програма

2012–2013
Икономически университет – Варна
Магистърска програма

1997–2002
Икономически университет – Варна
Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Главен асистент

2018-2019
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Хоноруван преподавател

2015-2016
Икономически университет – Варна
Хоноруван преподавател