Камелия Вили Вунова-Нарлева

Доцент, д-р
Кабинет 3116

Камелия Вили Вунова - Нарлева е родена през 1976 г. в София. Следва журналистика в Софийски университет  „Св. Св. Климент Охридски”. Завършва докторска програма по социално управление към  Икономически университет – Варна. От 2011 г. е доцент в  катедра „Социални, стопански и правни науки” на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Тя е автор на над петдесет научни изследвания в сферата на мениджмънта и управлението на човешките ресурси; създател е на  първия учебник в страната ни, посветен на социалното предприемачество. Специализира в научни институции в Белгия, Норвегия и Холандия.

От 2007 г. Камелия Нарлева е консултант на проекти в структурите на гражданското общество. Основава предприемачески мрежи с принос в развитието на млади хора в неравностойно положение. Омъжена с две деца.