Грета Иванова Иванова

Асистент

Образование
2011 - 2017
Икономически университет – Варна
Бакалавърска и магистърска
програма

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Асистент