Мениджмънт и логистика

Сайтът е недостъпен.

Поради структурни промени във висшето училище Катедра "Мениджмънт и логистика" е преобразувана.

Молим да потърсите нужната Ви информация на официалната страница на ВВМУ.

Lost Password