Въпросници за държавни изпити и ръководство за дипомни работи

Въпросниците се отнасят за изпитните сесии за 2021 г. Въпросниците за изпитните сесии за 2022 г. ще бъдат публикувани през м. декември 2021 г.

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Бакалавър

Логистика – ОКС „Бакалавър“

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Магистър“

Логистика – ОКС „Магистър“

Ръководство за подготовка за дипломни проекти и работи