Партньори и експерти от практиката

Сред стратегическите цели на катедрата е да постигне и поддържа видимост и приложимост на образователната, научно-изследователската и експертната си дейност, реализирана в полза на обществото. Акцент е поставен върху създаване на необходимата академична среда за управление на иновациите, както и върху диверсифицирането на съществуващи и изграждането на нови модели за трансфер на умения и знания в национален и международен план. Особено внимание се отделя на интегрирането в учебните планове и програми на знания и умения, които подготвят студентите за заявяване и отстояване на активни и отговорни граждански позиции.

Катедрата има амбицията да се превърне и във важен фактор за развитието на морската и логистичната индустрии и да генерира стратегически инициативи. Приоритет в дейността ни е и разширяването и прецизирането на мрежата от стратегически партньорства с бизнеса и активното му включване в образователни и изследователски инициативи. За по-доброто обвързване на програмите и дейността на катедрата с нуждите на пазара на труда разчитаме на нашите партньори от бизнеса. Те участват активно при изработването и реализацията на стратегията за развитието на специалносттите, учебните планове и програми, както и при разработването на практически задачи, заложени в обучението, дипломните работи и студентските стажове. По този начин се насърчава развитието на професионални умения у студентите и практическата насоченост на тяхната подготовка.

Есперти от практиката, подпомагащи активно дейността на катедрата

ИменаИнституция
Станислав МатеевCargill Bulgaria
Емил КайкамджозовBon Marine Ltd
Венелин Марков, к.д.п.
Росен Костурков, FICSSHINC Brokers Ltd, Institute of Chartered Shipbrokers - Bulgaria Branch
Даниел Стефанов, FICSSea Partner, Institute of Chartered Shipbrokers - Bulgaria Branch
Вихрен Захариев, FICSPrologistic BG Lts, Institute of Chartered Shipbrokers - Bulgaria Branch
Петър Балчев, FICSVFS Chartering Ltd, Institute of Chartered Shipbrokers - Bulgaria Branch
Тодор Тодоров, FICSBulgate Shipbrokers Ltd, Institute of Chartered Shipbrokers - Bulgaria Branch
Тодор Василев, FICS, FCIArbCommercial arbitrator, Institute of Chartered Shipbrokers
Продан Раданов, к.д.п.Zodiac Maritime Agencies Ltd.
Богдан Богданов, к.д.п.Българска морска камара
Никола ХристовБългарска асоциация на корабните брокери и агенти
Валентин ЕнчевИАМА
Константин ДарадановMackal Shipping
Мая Ефтимова Клъстер за развитие на морските специалисти
Петър ТухчиевНАВИСПЕД АД