Иво Веселинов Йоцов

Главен асистент, д-р
3117

Капитан ІІ ранг, доктор Иво Веселинов Йоцов е роден на 08 октомври 1968 г. Завършил е Висшето военноморско училище във Варна през 1991 г. със специалност „Корабоводене за ВМС“ с отличен успех. Започва службата си в Отделен дивизион подводници като командир на щурманска бойна част. Преминава през длъжности командир на миноторпедна бойна част на подводница, помощник командир на корвета, дивизионен специалист в щаба на Отделен дивизион подводници. През 2004 г. завършва Военна академия „Г.С. Раковски“ в София с отличен успех. В периода 2004-2006 г. е Старши помощник-началник по оперативно разурнаване и радиоелектронна война в Разузнавателен отдел на ВМС. От 2007 до 2009 г. е командир на поделение за електронно разузнаване. През 2009 г. завършва магистратура, специалност „Стопанско управление – европейска интеграция и бизнес администрация“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ с отличен успех. От 2009 до 2014 г. е „Началник на отделение международно сътрудничество в Командване на ВМС“. През 2014 г. става доктор в докторска програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и иструктор във Висшето военноморско училище. Участвал е в мисии за поддържане на мира и стабилността в Етиопия и Грузия.