За контакт

Форма за контакт

  • Това е форма за контакт с ръководтвото на катедрата. Ако имате въпрос към конкретен преподавател, молим да се обърнете директно към него. Пишете на кирилица!
 

Проверка

 

9026 Варна, ул. Васил Друмев 73, ВВМУ „Н. Вапцаров“