Въпросници за държавни изпити и ръководство за дипомни работи

Въпросниците за изпитните сесии за 2021 г. ще бъдат публикувани след приемането им от Факултетния съвет през. м. декември 2020 г.

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Бакалавър

Логистика – ОКС „Бакалавър“

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Магистър“

Логистика – ОКС „Магистър“

Ръководство за подготовка за дипломни проекти и работи