Въпросници за държавни изпити и ръководство за дипомни работи

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Бакалавър“

Мениджмънт на водния транспорт – ОКС „Магистър“

Логистика – ОКС „Магистър“

Ръководство за подготовка за дипломни проекти и работи